SOLUTION

解决方案
 
23项认证认可行业标准

今年首批!23项认证认可行业标准发布

23项认证认可行业标准(图1)

       今天,国家认监委在官网发布了国家认监委关于发布2018年第一批认证认可行业标准的通知。


国家认监委关于发布2018年第一批认证认可行业标准的通知

国认科〔2018〕21号

 

       研究所、认可中心、认证认可协会,各相关认证机构、检验检测机构:


       经审查,现将《有机产品认证目录评估准则》等23项认证认可行业标准予以发布。

 

       国家认监委

       2018年3月23日


       2018年第一批认证认可行业标准目录


版权所有 苏州世标企业管理有限公司苏ICP备2022001552号-1
>